ហេតុអ្វីត្រូវរៀន និង បង្កើតមេរៀនជាមួយសាលាគម្ពីរ?

ដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សទទួលបាន ចំនេះដឹងកាន់តែច្រើន!​បច្ចុប្បន្ននេះពួកយើងមិនទាន់ មានមាតិកាច្រើនលើសលប់ទេ ប៉ុន្តែការចូលរួមរបស់អ្នក នឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ!​

ទស្សនវិស័យ

មេរៀនមានប្រភពច្បាស់លាស់ និងងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក

ភាពសម្បូរបែបរបស់មេរៀន

ជម្រុញឲ្យការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងការសិក្សាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន

ការគ្រប់គ្រងងាយស្រួល

/images/landing-page/vision.png

ដោយស្របទៅតាមទស្សនវិស័យ និងបេសកម្មរបស់សាលាគម្ពីរ យើងចង់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការសិក្សា ហើយធ្វើការប្រែក្លាយវាទៅជាឧបករណ៍មួយដែលមានសារប្រយោជន៍និង ជួយជម្រុញដល់អ្នកសិក្សាជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកយើងដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងឈានទៅរកការរីកចម្រើន។​ ហើយវាជាផ្នែកមួយដែលយើងអាចធ្វើការលើកស្ទួយដល់សង្គមជាតិរបស់យើង ដោយចាប់ផ្ដើមធ្វើការចែករំលែកនូវចំនេះដឹងរបស់ពួកយើង។

មាតិកា

សិស្សានុសិស្សនឹងទទួលបានចំណេះដឹង យ៉ាងសម្បូរបែបដែលបង្កើតដោយអ្នកផលិតវីឌីអូ មេរៀនថ្មីៗ ជាច្រើនមុខបន្ថែមទៀត នៅលើ សាលាគម្ពីរ។ ដើម្បីកាន់តែច្បាស់ សូមមើលមាតិកាខាងក្រោម!

សាលាគម្ពីរ

សាលាគម្ពីរ

វេទិកានិម្មិត​សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស​​ គ្រូបង្រៀន​ និងអ្នកជំនាញ។ អ្នកអាចបើកមើលឬបង្កើតមេរៀននៅលើវេទិកាដោយឥតគិតថ្លៃ ព្រមទាំងបង្កើតសាលារៀនមួយផងដែរ។

សមាជិក
៦០០+
មេរៀន
៦២+
សាលា
៤៦+
ប្រភេទមេរៀន
៤០+

វិធីចុះឈ្មោះ

ដើម្បីងាយស្រួលនិងក្បោះក្បាយអំពី ការចុះឈ្មោះចូលរៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងសុវត្ថិភាពសូមមើលវីឌីអូខាងក្រោម អំពីរបៀបចុះឈ្មោះចូលរៀន!